NEVIDLJIVI ZAKONSvi smo potrošači usluga od opšteg ekonomskog interesa.
Za neke, poput struje, vode i grejanja - životno smo vezani.
Njihovi pružaoci su ekonomski moćni i uticajni na tržištu.
Diktiraju pravila ugovornog odnosa povodom korišćenja tih usluga.

Da bi se u tom odnosu uspostavila ravnoteža snaga i interesa, zakonodavac se kroz
propise o zaštiti potrošača meša na našoj strani, a poštovanje tih propisa i
obezbeđivanje njihove primene sastavni je deo vladavine prava - naročito na sudu,
u slučaju spora sa pružaocem usluge.

Zašto onda potrošači u Srbiji tako često gube sudske sporove, čak i kada su
činjenice i propisi ubedljivo na njihovoj strani? Zašto je Zakon o zaštiti
potrošača nevidljiv u tim sporovima? Zašto se odlukama lokalne samouprave,
uredbama i opštim uslovima telekomunikacionih operatora daje prednost
u odnosu na zakone?

Knjiga koja je pred vama pokušava da pruži odgovore na ova pitanja
kroz analizu sudske prakse i sudskih presuda,
ali i kroz analizu samih propisa i njihovog međusbnog odnosa.


* * *


Izdavač knjige je Udruženje potrošača i bankarskih klijenata Efektiva.
Knjiga je objavljena uz finansijsku pomoć Evropske unije u okviru projekta "Pripremi se za učešće" koji zajednički sprovode Centar za evropske politike (CEP), Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Centar savremene politike kroz portal European Western Balkans (CSP/EWB) i čiji je Udruženje Efektiva grantista sa projektom Protiv nevidljivosti Zakona o zaštiti potrošača - stvarna zaštita prava potrošača usluga od opšteg ekonomskog interesa. Za sadržinu ove publikacije isključivo je odgovorno potrošačko udruženje Efektiva i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije.