четвртак, 7. април 2022.

Prikaz romana POPLAVLJENI UM u listu Danas (2.4.2022).

U listu Danas, u podlistku Nedelja, objavljen je prikaz romana Poplavljeni um koji je napisao Nenad Lančuški, jedan od pokretača bloga Filmozofija strave. Naglasak u ovom prikazu je na likovima. Prilažen sken, a ko hoće da čita sa sajta, neka klikne OVDE